KEPADA SIAPAKAH PENYATA KEWANGAN DIGUNAKAN?

Penyata kewangan bukan sahaja digunakan oleh pengguna dalaman seperti pemilik perniagaan dan pihak pengurusan
malah ia juga digunakan oleh pengguna luaran seperti pihak bank, pemegang saham, kerajaan, LHDN dan pemiutang. Sebab itu pentingnya penyediaan penyata kewangan yang baik dan terurus.

Syarikat-syarikat besar seperti Sdn Bhd wajib perlu ada penyata kewangan kerana mereka akan menjalani proses pengauditan syarikat. Namun tidak lepas juga pengusaha-pengusaha kecil yang juga perlu membuat penyata kewangan setiap bulan bagi urusan cukai dan sebagainya.
Disini saya kongsikan kepentingan penyata kewangan kepada pengguna dalaman dan pengguna luaran. Semoga ia membawa
manfaat kepada anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

× Chat with us on WhatsApp