Sumber Manusia

Perkhidmatan yang kami tawarkan:

1. Urusan Pendaftaran

  • Pendaftaran Majikan dan Pekerja untuk KWSP dan PERKESO
  • Pendaftaran Portal Assist untuk PERKESO
  • Pendaftaran i-Akaun untuk EPF

2. Urusan yang berkenaan

  • Penyediaan Surat Lantikan Pekerja
  • Khidmat rundingan dan penyediaan sistem gaji

Perkhidmatan Kami

Pendaftaran perniagaan (Pemilikan Tunggal, Rakan Kongsi, Syarikat dan lain-lain bentuk perniagaan)

Penubuhan Syarikat

Perkhidmatan Perakaunan Awam, Pembukuan, Penyatuan Akaun, Penyediaan Sistem Perakaunan

Perakaunan Outsource

Khidmat Pendaftaran Cukai, Khidmat Pengiraan Cukai Individu Dan Korporat

Khidmat Percukaian

Urusan pendaftaran Majikan dan Pekerja untuk KWSP dan PERKESO Pendaftaran Portal Assist & i-Akaun

Sumber Manusia

Perkhidmatan pendaftaran, pembaharuan lesen kewangan dan penyediaan dokumen tender

Penyediaan Kertas Kerja

Xero Accounting Software

Accounting Software

Polaris Business Solutions

Menangani masalah anda

Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang diberikan!
×

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

× Chat with us on WhatsApp